Soukromá chata s bazénem a terasou
 

   Klášter Milevsko   

Vzdálenost od chaty: 17 km
Doporučujeme na kole (1:15 hod)

Kudy na klášter v Milevsku?

Na kole doporučujeme jet před obce Opařany a Sepekov, kde se můžete občerstvit a koupit si třeba vynikající zmrzlinu.Milevský klášter je premonstrátský klášter na severovýchodním okraji města Milevsko v okrese Písek. Byl založen mezi lety 1184 a 1187, jedná se tak o nejstarší klášter na jihu Čech. Založil jej Jiří z Milevska. Na jeho výstavbě se podílel i budoucí opat Jarloch se svými řeholníky. Čtyři roky po jeho založení klášter vyhořel. V době husitských válek byl klášter vypleněn. Tehdejší opat kláštera veškeré cennosti ukryl na hradě Příběnice, ale po dobytí Příběnic došlo ke zničení i těchto cenností. Celý areál milevského kláštera, stejně jako klášterní bazilika Navštívení Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jiljí jsou zapsány na seznamu kulturních památek píseckého okresu.

Historie

Klášter založil mezi lety 1184 až 1187 pán Jiří z Milevska. Na výstavbě kláštera se podílel i budoucí první opat milevského kláštera Jarloch se svými řeholníky.

V roce 1191 klášter vyhořel, byl ale opět obnoven. K jeho vysvěcení došlo 1. října 1201. Opat Jarloch zemřel v Milevsku roku 1228 a byl zde pohřben. Později sídlilo v klášteře až 30 řeholníků, kteří se kromě duchovní správy věnovali i hospodářským činnostem, pěstovali víno, obilí, chmel. Když byl 23. dubna 1420 klášter přepaden husity, bylo Jarlochovo tělo odneseno řeholníky na Zvíkov a tam pohřbeno na neznámém místě. Část mnichů odešla do toužimského proboštství, které klášteru patřilo. V době husitských válek byl klášter zpustošen. Tehdejší opat kláštera veškeré cennosti odvezl na hrad Příběnice, ale po dobytí tohoto hradu došlo i ke zničení ukrytých cenností.

V 15. století jej vlastnili Rožmberkové, po nich ŠvamberkovéKryštof I. ze Švamberka klášter v 16. století prodal pánům z Hodějova. Za jejich působení byl klášter částečně opravován, byla obnovena hráz rybníka, byly vytvořeny nové příkopy a hradby. Zvláštní péče byla věnována důkladnějším zpevněním hrází rybníka. Po Bílé Hoře byl pánům z Hodějova zkonfiskován majetek, včetně Milevského kláštera. Klášter byl zpustošený a okolní vesnice opuštěné a podle slov kronikáře v Milevsku vše zelo chudobou, bídou a lidským pláčem. V roce 1622 z iniciativy opata Strahovského kláštera Kašpar z Questenberka podařilo získat císařské rozhodnutí, aby byl klášter přidělen premonstrátskému klášteru na Strahově. Opět začala další snaha o znovuobnovení původní slávy kláštera. V době církevních reforem císaře Josefa II. se museli premonstráti vrátit do Prahy, avšak nakonec se jim podařilo zajistit, aby byl klášter opět přidělen ke klášteru Strahovskému; nemalou měrou se o to přičinil opat Strahovského kláštera Václav Josef Mayer v roce 1786.

Hlavní branou z roku 1885 se vstoupí na klášterní nádvoří. Uprostřed prostranství nádvoří se nachází kašna z roku 1855, která původně stávala na hlavním milevském náměstí a do kláštera byla přenesena v roce 2008. Po pravé straně vchodu na první nádvoří je budova bývalé latinské školy. Jednalo se o nejstarší školu v kraji, která se připomíná již v roce 1543.

Dnes v dolní částí sídlí charita a v prvním patře ve velkém sále se pořádají přednášky a výstavy, v druhé místnosti je trvalá expozice barokní knihovny, s knihami zapůjčenými ze Strahova.

Program záchrany architektonického dědictví

V rámci Programu záchrany architektonického dědictví bylo v letech 1995–2014 na opravu kláštera čerpáno 5 900 000 .

Čerpané finanční prostředky (v tisících Kč)
rok19951996199719981999
částka1 0001 0001 3001 5001 100

Bazilika Navštívení Panny Marie

Bazilika Navštívení Panny Marie
Podrobnější informace naleznete v článku Bazilika Navštívení Panny Marie (Milevsko).

Dnešní štíhlá silueta průčelí klášterní baziliky Navštívení Panny Marie se dvěma výraznými věžemi byl původně nevelký románský kostel z roku 1187, založený v době vzniku kláštera; velká část stavby chrámu byla provedena za opata Jarlocha. Ve 13. století byl raně goticky přestavěn se zachovaným románským vstupem, přičemž vstupní brána a hradební zeď jsou zbytky někdejšího opevnění. Další přestavba v 19. století dala kostelu novorománskou podobu. Nyní je po celkové rekonstrukci.

Jižní strana baziliky je organicky napojena na budovy starého klášterního konventu. Jsou též novorománské, stejně tak budova sakristie a části ambitů. Konvent má uzavřený čtvercový tvar, uprostřed bývala rajská zahrada. V jeho areálu bývaly vystaveny archeologické nálezy z města, kláštera a dobová platidla. Budovy děkanství, konvent, oltáře, obrazy a i hrobky byly za husitských bouří poškozeny.

Na druhém klášterním nádvoří býval pivovar, cukrovar a hospodářské budovy. Pivovar byl postavený roku 1691 opatem Vítem Seipelem místo již zaniklého původního pivovaru. Pivovar fungoval do roku 1907, kdy byl zrušen. Opat Seipel také dostavěl hospodářské budovy.

Kostel sv. Jiljí

Podrobnější informace naleznete v článku Kostel svatého Jiljí (Milevsko).
Hřbitovní kostel svatého Jiljí v roce 2018
Kostel sv. Jiljí s románskou věží

Původně románský kostel svatého Jiljí stojící uprostřed současného hřbitova, dle archeologických výzkumů pochází z poslední třetiny 12. století. Od svého vzniku do založení kláštera sloužil jako vlastnický kostel Jiřího z Milevska. Na počátku 15. století byl goticky přestavěn s architektonicky cennou síťová klenba tzv. milevského typu, který se stal vzorem při výstavbě kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Z původní románské stavby je zvenku patrná pouze věž ze žulových kvádrů s dřevěnou střechou napojená ke kostelu na západní straně. Po založení zdejšího kláštera začal kostel sv. Jiljí plnit funkci farního kostela, zatímco chrám Panny Marie v klášterním areálu sloužil potřebám řeholníků. V roce 1785 byla funkce farního kostela přenesena do chrámu Panny Marie a kostel sv. Jiljí postupně chátral; až do roku 1883 byl uzavřen a o jeho obnovu se přičinil strahovský opat Zikmund Antonín Starý.

Okolo kostela se nachází hřbitov; ten se svého posledního rozšíření dočkal roku 1899, kdy byl i nově vysvěcen. Od osmdesátých let 20. století kostel sv. Jiljí slouží jako smuteční síň.

Nález relikvie hřebu z Kristova kříže

Na jaře 2020 objevili archeologové v mohutné kvádrové severní zdi kostela chodbu s rozšířenou místností na východním konci; podle interpretace jde o tajnou chodbu s trezorem. Nalezli v něm trosky vzácného zlaceného relikviáře s údajným hřebem z Kristova kříže. O původu z 4.–5. století svědčí radiokarbonové datování nalezeného dubového dřeva; zbytky modřínového dřeva, datované do let 1290–1394, naznačují, že relikvie mohla být ukryta před husitskými válkami.

Současný řeholní život

V současné době i nadále spadá Milevský klášter pod správu Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Žije zde pět bratří, kteří spravují 14 farností (21 kostelů) pastoračního obvodu Milevsko (dvě farnosti – Milevsko a Sepekov jsou inkorporované (pod patronací strahovského kláštera). Jejich hlavní náplní je:

  • společný život a společná modlitba
  • služba farnostem v okolí kláštera
  • duchovní a kulturní centrum
  • doprovázení na cestě víry
  • svátostná služba, biblické hodiny, katecheze, společenství
  • zázemí pro duchovní obnovu a odpočinek

Nabídka služeb v Milevském klášteře

Prohlídka s průvodcem, dva okruhy:

  1. Sakrální stavby – bazilika Navštívení Panny Marie, opatská kaple, rajská zahrada a kostel sv. Jiljí
  2. Ze života bratří premonstrátů – barokní prelatura (4 pokoje a kaple opata) a latinská škola s knihovnou 

 
Budeme se na vás těšit v chatě vhodné pro 5 osob. Na soukromém pozemku najdete vlastní bazén, krytou terasu s grilem, a to nejdůležitější, úplné soukromí. Celý pozemek budete mít pouze pro sebe. V chatě najdete klimatizaci, televizi, obývací pokoj s gaučem a mnoho dalšího. Můžete si zahrát některou z našich stolních her a nebo v zimních měsících zatopit krbem a užít si tak romantiku se sklenkou vína.
 
Jiří Hejda
Stádlec ev.č. 21
Stádlec 391 62
telefon 
e-mail 
+420 730 826 247
info@chatavikinka.cz